CONCERTS


Z przyczyn niezależnych od nas koncerty zostały odwołane a niektóre odbędą się w innym terminie! Zachęcamy śledzić nasze social media, tam na bieżąco pojawiają się wszystkie informacje!

For reasons beyond our control, the concerts were canceled and postponed to another term. We encourage you to follow our social media, where all the information appears on a regular basis!